Inschrijven cursus/lidmaatschap

Welkom bij onze gezellige en leerzame vereniging. Wilt u weten of onze training aansluit bij u vraag dan kunt u altijd een keer een les komen bij wonen zonder hond voor inschrijven.

Middels onderstaand formulier kunt u zich als lid opgeven en/of voor een cursus inschrijven. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Bertha (06-49639161). Bertha kan u informatie geven over:

 • de groepen waarin wij trainen.
 • de verschillen in trainingsdagen.
 • de soorten cursussen welke wij aanbieden.
 • het lidmaatschap van onze vereniging en de voordelen daarvan.
 • de inschrijfprocedure.
 • Privé lessen via stichting KGT

schriftelijke uitleg

Alleen (aspirant)-leden kunnen zich inschrijven voor een cursus binnen onze vereniging. Lidmaatschap kost €25,00 euro per kalenderjaar.  Onderstaande gegevens welke u gaat invullen komen op het diploma te staan. Dit is bij het examen niet aan te passen. Vult u dus uw lidnummer in dan komen de gegevens welke aan dit nummer gekoppeld zijn op uw diploma.


  Let op: als u onterecht ja invult of het verkeerde LID NR kan uw inschrijving vertragen.


  Om u inschrijving voor een cursus af te kunnen ronden hebben we de gegevens van uw hond en cursus nodig.


  Heeft u een pup dan moet de pup minimaal twee inentingen gehad hebben. Volwassen honden moeten een geldige jaarlijkse inentingen gehad hebben of aantoonbaar recent positief getiterd zijn.

  (verplicht in te vullen)

  Instromen in de puppy cursus en de GH instroom cursus (GHI) kan doorlopend. Voor alle overige cursussen is instromen alleen na de examens mogelijk. (zie onze jaarplanning voor de examen data)
  Voor de Mondioring (MO) moet u eerst met uw hond een intake les MO volgen waarna de instructeur beoordeelt of u en uw hond geschikt zijn, of al in deze groep trainen.

  De keuzes staan in volgorde van oplopende moeilijkheid. U begint dus als starter en eindigt als expert. De instroom is bedoeld als overbruggings-cursus tot aan de examens.

  Selecteer eerst een categorie

  Puppy academie

  GHI-InstroomGHS-StarterGHB-BasisGHE-ExpertsGHX-Specials
  GHI is de instroomcursus voor nieuwe deelnemers en pups na de puppy cursus.
  Deze cursus loopt tot aan de volgende examen-dag (zie jaarplanning onder de menu optie INFORMATIE).

  AGS-Agility StarterAGB-Agility BasisAGE-Agility ExpertsAGX-Agility Specials

  MOS-Mondioring StartersMOB-Mondioring BasisMOE-Mondioring ExpertsMOX-Mondioring Specials

  Selecteer eerst een categorie


  Zaterdag


  Dinsdag


  Woensdag


  DinsdagZaterdag
  U kunt meerdere opties aanklikken. Wij kiezen dan de dag met de kleinste groep uit


  WoensdagZaterdag
  U kunt meerdere opties aanklikken. Wij kiezen dan de dag met de kleinste groep uit


  DinsdagWoensdagZaterdag
  U kunt meerdere opties aanklikken. Wij kiezen dan de dag met de kleinste groep uit


  DinsdagWoensdagZaterdag
  U kunt meerdere opties aanklikken. Wij kiezen dan de dag met de kleinste groep uit  • U bent reeds (aspirant)-Lid of schrijft zich hierbij in voor het lidmaatschap van de G.H.S.V. Harderwijk e.o. met inachtneming van een toetredingsperiode van minimaal 12 maanden, ingaand op de maand volgend op de dag van inschrijving. Dit zoals omschreven in de statuten van de GHSV Harderwijk e.o.
  • Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering na deze 12 maanden zal door de ledenvergadering worden besloten of ondergetekende als lid wordt toegelaten.
  • De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage in het clubhuis en op het ledenportaal. In het clubhuis kunnen de aspirant leden en leden bij het bestuur of de instructeurs de statuten en het huishoudelijk reglement ter inzage op vragen.
  • Nadat de contributie bij het bestuur ontvangen is krijgt u inloggegevens voor het ledenportaal. Ook hier zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden.
  • Ondergetekende is zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de inhoud van de geldende regels binnen de vereniging zoals vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en eventuele aanvullingen.
  • Ondergetekende verklaart bij inschrijving:
   • de algemene voorwaarden te hebben gelezen
   • niet bij een andere vereniging te zijn geroyeerd,
   • niet te zijn veroordeeld wegens dierenmishandeling,
   • dat de hond reeds gechipt is of dit spoedig zal laten doen,
   • dat de hond de nodige inentingen tijdig krijgt.
   • dat de hond niet tot een door de wet verboden soort behoort.
   • dat ondergetekende zich van de training met hond zal onthouden indien de hond een besmettelijke ziekte heeft of op welke wijze dan ook niet in goede gezondheid verkeert.
  • Alle betalingen bij online inschrijven dienen via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.
  • Alle betalingen bij inschrijven in ons clubhuis dienen op de vereniging contant of via pin betaling voldaan te worden.
  • De te betalen contributie  Wordt jaarlijks op de ledenvergadering voor 31 december vastgesteld.
  • De te betalen contributie dient door aspirant(leden) jaarlijks vooraf via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.