Inschrijven cursus/lidmaatschap

Welkom bij onze gezellige en leerzame vereniging. Wilt u weten of onze training aansluit bij u vraag dan kunt u altijd een keer een les komen bij wonen zonder hond voor inschrijven.

Middels onderstaand formulier kunt u zich als lid opgeven en/of voor een cursus inschrijven. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met Bertha (06-49639161). Bertha kan u informatie geven over:

 • de groepen waarin wij trainen.
 • de verschillen in trainingsdagen.
 • de soorten cursussen welke wij aanbieden.
 • het lidmaatschap van onze vereniging en de voordelen daarvan.
 • de inschrijfprocedure.
 • Privé lessen via stichting KGT

schriftelijke uitleg

Alleen leden kunnen zich inschrijven voor een cursus binnen onze vereniging. Lidmaatschap kost €25,00 euro per kalenderjaar.

  Voor welke cursus wilt u zich met deze hond inschrijven.
  Voor de puppy cursus is geen wachttijd.
  De keuzes staan in volgorde van oplopende moeilijkheid. U begint dus als starter en eindigt als expert. De instroom is bedoeld als overbruggings-cursus tot aan de examens.
  Puppy cursusGHI-InstroomGHS-StarterGHB-BasisGHE-ExpertsGHX-SpecialsAGK-Agility kinderenAGS-Agility StarterAGB-Agility BasisAGE-Agility ExpertsAGX-Agility SpecialsMOS-Mondioring StartersMOB-Mondioring BasisMOE-Mondioring ExpertsMOX-Mondioring Specials

  Zaterdag

  Dinsdag

  Woensdag

  DinsdagZaterdag

  WoensdagZaterdag

  DinsdagWoensdagZaterdag

  DinsdagWoensdagZaterdag
  • U bent reeds (aspirant)-Lid of schrijft zich hierbij in voor het lidmaatschap van de G.H.S.V. Harderwijk e.o. met inachtneming van een toetredingsperiode van minimaal 12 maanden, ingaand op de maand volgend op de dag van inschrijving. Dit zoals omschreven in de statuten van de GHSV Harderwijk e.o.
  • Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering na deze 12 maanden zal door de ledenvergadering worden besloten of ondergetekende als lid wordt toegelaten.
  • De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage in het clubhuis en op het ledenportaal. In het clubhuis kunnen de aspirant leden en leden bij het bestuur of de instructeurs de statuten en het huishoudelijk reglement ter inzage op vragen.
  • Nadat de contributie bij het bestuur ontvangen is krijgt u inloggegevens voor het ledenportaal. Ook hier zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden.
  • Ondergetekende is zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de inhoud van de geldende regels binnen de vereniging zoals vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en eventuele aanvullingen.
  • Ondergetekende verklaart bij inschrijving:
   • de algemene voorwaarden te hebben gelezen
   • niet bij een andere vereniging te zijn geroyeerd,
   • niet te zijn veroordeeld wegens dierenmishandeling,
   • dat de hond reeds gechipt is of dit spoedig zal laten doen,
   • dat de hond de nodige inentingen tijdig krijgt.
   • dat de hond niet tot een door de wet verboden soort behoort.
   • dat ondergetekende zich van de training met hond zal onthouden indien de hond een besmettelijke ziekte heeft of op welke wijze dan ook niet in goede gezondheid verkeert.
  • Alle betalingen bij online inschrijven dienen via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.
  • Alle betalingen bij inschrijven in ons clubhuis dienen op de vereniging contant of via pin betaling voldaan te worden.
  • De te betalen contributie  Wordt jaarlijks op de ledenvergadering voor 31 december vastgesteld.
  • De te betalen contributie dient door aspirant(leden) jaarlijks vooraf via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.