Ledervergadering 2024

Toegang alleen voor leden.

1e ledenvergadering : 19-02-2024 aanvang 19:30 uur Locatie clubhuis GHSV
2e ledenvergadering : 11-03-2024 aanvang 19:30 uur Locatie clubhuis GHSV

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze ledenportaal.
Dit portaal is voor zowel aspirant leden als leden toegankelijk.