Onze visie

Onze visie op het omgaan met honden.

Op onze vereniging hebben wij het over twee zaken.

 • – Trainen
  Trainen is het aanleren van gewenst gedrag. Als voorbeeld kunnen we hier geven dat de hond aangeleerd wordt om bij e stoeprand altijd te gaan zitten.
 • – Opvoeden
  Opvoeden is aanleren van gewenst gedrag door bijvoorbeeld ongewenst gedrag af te leren. Als voorbeeld kunnen we hier noemen dat het tegen mensen aanspringen wordt afgeleerd en daardoor gewenst gedrag, namelijk  op vier poten rustig blijven staan, wordt aangeleerd.

Deze twee samen noemen wij africhten van de hond. Beide kunnen niet zonder elkaar. Er zijn mensen die hun hondje zeer goed getraind hebben maar als hun hondjes bij elkaar aangelijnd even alleen gelaten worden elkaar aanvliegen of als ze bij andere honden in de buurt komen direct blaffen en grommen. Leuk dat ze kunstjes kunnen maar sociaal gedrag hoort er toch ook echt bij.

Honden africhten is niet zo moeilijk behalve …….. als je mens bent. Wij mensen denken namelijk veel te veel na en we zijn vaak veel te sentimenteel. Hoe vaak horen we niet “Och laat hem toch” of “och, dat hindert niet”.Maar honden zijn geen mensen, honden zijn roedeldieren die een sterke leider nodig hebben. Het is veel zieliger om een hond niet af te richten wanneer die hond vervolgens vertwijfeld en gefrustreerd rond blijft lopen met de vraag wat zijn plek nou is en waar zijn leider nou is? Onzekerheid is het begin van gedragsstoornissen en dat is nu net wat we niet willen.

 

Er zijn veel boeken geschreven over het africhten van honden. Helaas zit daar geen boek tussen waarin uw hond beschreven wordt. Ieder levend wezen is tenslotte anders en dat ook nog situatie gebonden.  Wij denken dus dat ervaring en kennis samen het belangrijkste gereedschap voor een instructeur is. Daar leiden we onze instructeurs dus ook in op. Het volgens van cursussen en het opdoen van ervaring onder begeleiding van ervaren instructeurs. We hebben instructeurs met heel wat jaren ervaring en bewezen kennis. Zo hebben we veel verschillende problemen opgelost. Voorbeelden zijn honden waar gediplomeerde gedragstherapeuten geadviseerd zouden hebben de hond te laten inslapen omdat de hond agressief zou zijn. Al in de eerste sessie lieten we zien dat de hond niet agressief was maar de leiding nam omdat de eigenaar angstig was. Ook hebben we honden gehad welke uit angst ongewenst gedrag vertoonde. In de eerste sessie lieten we zien dat er wat aan te doen was maar dat daar wel meer tijd voor nodig was. In bijna alle gevallen kregen we dus een positief resultaat. Bij 2 honden hebben wij geadviseerd de dierenarts te bezoeken. Er bleek dan ook een medische reden voor het ongewenste gedrag te zijn.  

We hebben veel problemen voor bazen opgelost en dat vaak maar in een paar minuten tijd.

Uiteraard duurt het daarna voor de baas nog even voordat de hond ook goed met zijn eigen baas omgaat.

 

Opvoeden, of africhten, is ook aan de tijdgeest onderhevig: Zo is straffen in de loop der jaren minder populair geworden. Dat is, geheel onterecht voor de hond, een tendens in onze maatschappij. Veel boeken worden uit commercieel oogpunt herschreven of geschreven want mensen lezen nu namelijk graag dat je niet mag straffen. Zo schrijft en roept men vaak dat de moderne hond niet gestraft hoeft te worden. We hoeven alleen maar te belonen. De moderne hond snapt het dan vanzelf en zal geen ongewenst gedrag meer vertonen. Zolang we het goede gedrag maar belonen met bijvoorbeeld voer dan komt het wel goed. Als het dan toch een keer mis gaat dan wordt de fout bij de hond gezocht en wordt zo weer verteld wat de baas graag wil horen.

Is dat hond vriendelijk? Wij denken van niet.

Is straffen pijnlijk? Nee dat is het niet. 

Ik heb in de jaren dat ik op deze club lesgeef vaak “afgeschreven” honden in mijn les gekregen. De eigenaren hadden dan van “deskundigen” te horen gekregen dat er met de hond iets aan de hand was: de hond moest maar zo snel mogelijk weg uit het gezin want hij was erg gevaarlijk. Gelukkig kwamen deze bazen, hoewel ten einde raad, bij ons op de club. Binnen 5 minuten liet ik dan zien dat wat zij gehoord hadden, onzin was. Er mankeerde namelijk vaak niets aan de hond. Problemen ontstaan door een foute verhouding tussen baas en hond. Dat is voor u als baas niet leuk om te horen maar het is wel eerlijk.

Toen deze bazen zagen dat het ongewenste gedrag, bijvoorbeeld bijtgedrag, binnen 5 minuten volledig verdwenen was, besefte men dat zij zelf moesten veranderen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de problemen zijn ontstaan bij een vorige baas van de hond en dan is het ook belangrijk dat u als nieuwe baas natuurlijk leider gedrag laat zien. Als deze omslag bij de mensen gelukt is,zijn de problemen meestal als sneeuw voor de zon verdwenen!

 

Het is de kunst om de mens weer meer als hond te laten reageren:

 • de hond is consequent
 • de hond bestraft direct als een rang lagere iets fout doet (grom, bijt)
 • de hond bestraft steeds harder als de ander niet ophoudt met het ongewenste gedrag
 • de hond corrigeert maar blijft niet boos, na de correctie gaat het leven gewoon weer door, de hond blijft niet mopperen
 • de hond vindt iets niet zielig

 

De laatste 2 zijn een voorbeeld van antropomorfisme: menselijke eigenschappen toewijzen aan dieren. Maar honden zijn niet jaloers en niet teleurgesteld, vinden iets niet zielig en hebben geen medelijden. Honden reageren honds: volgens de roedel rangorde, geen hond staat op gelijke tree, er is altijd een baas en die is ook de baas. Natuurlijk kennen wij allemaal de bijzondere verhalen van honden die blijven wachten bij het graf van hun baas en honden die soortgenoten of mensen redden van onheil, maar in principe leeft de hond alleen voor een hogere plek in de rangorde en dat is een individuele strijd. Wij moeten de baas aanleren om de hond niet als kind te zien. Een hond is een hond en gaat op een hondse manier met zijn omgeving om. Honden overleggen niet. Ze kennen een duidelijke rangorde en zijn duidelijk. Je doet wat ik wil PUNT. Doe je dat niet dan zorg ik ervoor dat je het wel doet PUNT.

 

Bij problemen kijken we altijd naar de oorzaak, want daar moet wat aan gedaan worden. Helaas is die oorzaak vaak een andere dan we gehoopt hadden. We zoeken dus niet naar smoezen maar proberen de waarheid te achterhalen. Daarvoor is het belangrijk om de hond “te lezen”.

Wij kunnen de eigenaren van honden leren hoe ze honden moeten lezen. We moeten zien en voelen wat de hond voelt en wat deze van plan is te gaan doen. Hoe vaak roepen eigenaren niet: “Ik schrok me rot want ze vlogen elkaar zomaar aan”. Voor alle duidelijkheid: honden vliegen elkaar niet zomaar aan. Daar gaat echt het een en ander aan vooraf, zoals wegkijken, strak aankijken, verandering van houding. Als de eigenaar niet geleerd wordt dit gedrag te lezen dan kan hij zich inderdaad rot schrikken.

 

Fout gedrag negeren kan alleen maar als dat foute gedrag voor het eerst plaatsvindt en dus nog niet ingesleten is. Als uw hond veel en vaak fout gedrag vertoont, is negeren alleen niet meer voldoende. In dat geval zullen we fout gedrag moeten afleren door het te bestraffen en gewenst gedrag voor in de plaats moeten laten komen door te belonen.

Vaak vragen mensen of hun hond niet bang voor ze wordt als ze gaan corrigeren. Hierop antwoord ik dan altijd dat dit niet het geval is zolang wij de hond maar eerlijk en duidelijk behandelen en vooral het belonen niet vergeten. De hond moet weten dat hij iets fout doet voordat je mag corrigeren. Als de hond dan iets goed doet moeten we zeker ook belonen. Hierdoor ziet de hond dat het ongewenste gedrag een onprettige ervaring en het goede gedrag een leuke ervaring oplevert.

 

U bent het beste en het liefste voor uw hond wanneer u als een hond op uw hond reageert!

 

Tot slot nog een voorbeeld.

Ik heb op de club een keer een aanvaring met een hond gehad. Deze hond liep altijd met de staart tussen de poten naast zijn “ baas”. Hij voelde zich dus helemaal niet prettig. De baas was bang voor de hond en corrigeerde niet goed omdat hij bang was gebeten te worden. Nadat ik, door de aanvaring, hem duidelijk heb gemaakt dat ik het ongewenste gedrag niet accepteer was het voor de hond duidelijk. Daarna liep ik met de hond. Hij kwispelde vrolijk terwijl de baas altijd zei dat dit niet lukte wat hij ook probeerde. Toen de baas, die zijn hond nog steeds niet wenste te corrigeren, zijn hond weer overnam ging de staart weer direct tussen de poten. Maar wanneer het koppeltje het veld op kwam kon de baas de hond niet houden omdat deze eerst vrolijk naar mij toe kwam. Als ik hem dan even knuffelde was het goed. Hij ging dan met de staart weer omlaag naar met zijn “baas” mee. Dat vind ik nu erg zielig voor die hond maar helaas is niet iedereen te helpen.

 

Uw hond heeft behoefte aan een goede leider, die zorgt namelijk voor rust in de tent, voor een veilig grondgebied waar honden kunnen eten, slapen en pups grootbrengen. Zonder goede roedelleider kan de hond niet bestaan. Dus als de hond vindt dat u de leider niet bent, zal hij de roedel willen overnemen en dit gaat gepaard met grommen, bijten en aanvallen. De hond zal de baas over u en over uw gezin gaan spelen. Voorkomen is beter dan genezen: steek uw hoofd dus niet in het zand. Het kan namelijk echt uit de hand lopen. Wij helpen u om uw hond goed op te voeden, zodat u een goede gezinshond krijgt. Laat u nu niets aanpraten. Laat uw hond geen ongewenst gedrag aanleren want uw hond is niet vals of gek als hij bijt, nee, hij is gewoon duidelijk. Doe er wat aan en behandel uw hond als hond. Belonen en bestraffen gaan samen en nooit alleen.

 

Als u als baas van een gezonde pup van 10 weken direct met de juiste opvoeding begint, kunt u waarschijnlijk alle problemen voorkomen en krijgt u een sociale, gehoorzame, zelfverzekerde en vrolijke hond. Maar mocht er ergens in dit traject iets mis gaan, dan kunt u altijd bij ons op de club komen om te proberen om gemaakte fouten te herstellen en de hond opnieuw gewenst gedrag aan te leren.

 

 

Uiteraard hebben wij over nog meer (honden) zaken een mening. Deze vindt u op de pagina wetenswaardigheden.

 

R. ter Maat,

Hoofd africhting.