Test

test voor wat dan ook


    Betalingen van inschrijfgeld en contributie dient u bij online betalingen aan ons over te maken op bankrekening nummer NL48ABNA0597172048 t.a.v. Dienst Gebruikshonden Vereniging