Inschrijven lidmaatschap.

Via dit formulier kunt u zich inschrijven als aspirant lid van onze vereniging.
Wij raden u aan eerst contact op te nemen met onze inschrijffunctionaris Bertha Dooieweerd. contactformulier “inschrijvingen” of op het telefoonnummer 06-49639161

Wil u zich ook inschrijven voor een cursus dan kan dit op een ander formulier nadat u zich eenmalig heeft ingeschreven als aspirant lid van onze vereniging.

 • Indien het aspirant-lid minderjarig is, dient dit formulier door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger ingediend te worden.
 • Alleen leden kunnen bij ons een cursus volgen.
 • Lidmaatschap kost maar €25,00 per boekjaar.
  • U ondersteund hiermee de vereniging en
  • ontvangt bij de sponsoren kortingen.
  • Lid blijven ook als u niet traint is dus zowel voor de vereniging als uzelf gunstig.
  • Schrijft u zich na 30 juni in dan krijgt u korting op het lidmaatschap van het huidige kalenderjaar.
 • U betaald eenmalig inschrijfgeld van €10,00. Hiervoor ontvangt u een welkomstpakket van onze sponsor en de vereniging ter waarde van €22,00
 • Na het indienen van dit inschrijfformulier ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging met de rekening en betalingsinstructies.
 • Leden ontvangen bij onze sponsoren kortingen.
 • Leden kunnen tegen een gereduceerd bedrag het clubhuis afhuren.
 • Ook kunt u als (aspirant) lid voor vragen over het gedrag uw hond direct contact met onze instructeurs opnemen.
 • Nadat de betaling bij ons ontvangen is krijgt u een bevestiging, inloggegevens voor het ledenportaal en een lidmaatschapskaart.
  • Indien u een training volgt krijgt u deze door uw instructeur uitgereikt.
  • Indien u geen cursus volgt krijgt u het thuis gestuurd.


Voor verdere vragen over lidmaatschap en trainen bij onze vereniging kunt u terecht bij onze inschrijffunctionaris Bertha Dooieweerd.

Inschrijfformulier voor lidmaatschap van de GHSV Harderwijk e.o.


  Betalingen van inschrijfgeld en contributie dient u bij online betalingen aan ons over te maken op bankrekening nummer NL48ABNA0597172048 t.a.v. Dienst Gebruikshonden Vereniging


  • U schrijft zich hierbij in voor het lidmaatschap van de G.H.S.V. Harderwijk e.o. met inachtneming van een toetredingsperiode van minimaal 12 maanden, ingaand op de maand volgend op de dag van inschrijving. Dit zoals omschreven in de statuten van de GHSV Harderwijk e.o.
  • Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering na deze 12 maanden zal door de ledenvergadering worden besloten of ondergetekende als lid wordt toegelaten.
  • In het clubhuis liggen de statuten ter inzage. Deze kunnen de aspirant leden en leden bij het bestuur of de instructeurs ter inzage op vragen.
  • Nadat de contributie bij het bestuur ontvangen is krijgt u inloggegevens voor het ledenportaal. Ook hier zijn de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden.
  • Ondergetekende is zelf verantwoordelijk om kennis te nemen van de inhoud van de geldende regels binnen de vereniging zoals vermeld in de statuten, huishoudelijk reglement en eventuele aanvullingen.
  • Ondergetekende verklaart bij inschrijving:
   • niet bij een andere vereniging te zijn geroyeerd,
   • niet te zijn veroordeeld wegens dierenmishandeling,
   • dat de hond reeds gechipt is of dit spoedig zal laten doen,
   • dat de hond de nodige inentingen tijdig krijgt.
   • dat de hond niet tot een door de wet verboden soort behoort.
   • dat ondergetekende zich van de training met hond zal onthouden indien de hond een besmettelijke ziekte heeft of op welke wijze dan ook niet in goede gezondheid verkeert.
  • Alle betalingen bij online inschrijven dienen via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.
  • Alle betalingen bij inschrijven in ons clubhuis dienen op de vereniging contant of via pin betaling voldaan te worden.
  • De te betalen contributie  Wordt jaarlijks op de ledenvergadering voor 31 december vastgesteld.
  • De te betalen contributie dient door aspirant(leden) jaarlijks vooraf via overschrijving naar onze bankrekening te worden voldaan.