Tarieven hondencursussen GHSV

GHSV houdt haar vereniging draaiende door te werken met vrijwilligers. Het bestuur en de instructeurs doen het werk op de club uit liefde voor de honden en hun baasjes. Omdat de vereniging ook te maken heeft met vaste lasten, zijn wij genoodzaakt zijn om bepaalde tarieven te hanteren. Deze proberen wij zo laag mogelijk te houden.

Tarieven 2018

De tarieven zijn onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Tarieven voor leden van de GHSV

  2. Tarieven voor cursisten van de GHSV 

Categorie 1 – (aspirant) leden GHSV

(aspirant) Leden van GHSV betalen voorafgaand aan iedere maand € 18,-. Dit bedrag is opgebouwd uit € 11,- lidmaatschap en € 7,- afkoop van de activiteiten voor de club. Wanneer een lid zich actief inzet voor de club, in de vorm van het verrichten van taken voor GHSV, wordt de maandelijkse €7,- aan het begin van het nieuwe boekjaar teruggestort op uw rekening. Actief inzetten voor de vereniging houdt in dat u minimaal vijf uur per maand iets voor de vereniging betekent, bijvoorbeeld door het draaien van bardiensten of het verrichten van klein opknapwerk. 

Betaling geschied via maandelijkse overschrijving. Bij inschrijving voor het lidmaatschap betaalt u 1 maand contributie en € 25,- inschrijfgeld. Wij verzoeken u dit contant te betalen.

Leden kunnen aan één cursus of opleiding deelnemen. Voor meerdere honden of gezinsleden geldt het aangepaste tarief van € 9,- per hond.

Leden hebben stemrecht op ledenvergaderingen en beslissen zo mede de gang van zaken op de club.

Categorie 2 – Cursisten GHSV

Cursisten betalen voorafgaand aan de cursus eenmalig € 90,- voor een cursus van13 traininsweken of bij pups tot aan hun zesde maand. Als cursist betaalt u geen inschrijfgeld. Cursisten hebben geen stemrecht binnen de vereniging en hebben geen opzegtermijn. Wel dienen cursisten zich bij iedere te volgen cursus opnieuw in te schrijven.

Cursisten die tussentijds instromen, betalen het aantal traininsgweken tot aan de examendag vermenigvuldigd met € 7,-. Bij pups geldt dit tot aan hun zesde maand.

Wij verzoeken alle cursisten het cursusgeld contant te voldoen.

Contact

Voor meer informatie kunt u tcontact met ons opnemen. Kijk hiervoor op de contactpagina of bel 06-49639161 (niet voor afmelden les) en tijdens trainingsdagen 0341-431080. 

 

 

 

 

� 2018 GHSV Harderwijk