Cursus aanbod

Agility
Dit is een vorm van sport waar hond en baas samen intensief met samenwerken om een parcours (foutloos) af te leggen. De hond springt over hindernissen heen kruipt door een tunnel en loopt over een brug. De geleider geeft duidelijk aan waar de volgende hindernis staat en geeft daarbij het juiste commando.

Puppy
De puppy cursus is voor alle honden die jonger dan 6 maanden zijn en hun tweede inenting gehad hebben. Hier wordt soms in overleg van afgeweken afhankelijk van het gedrag van de pup. In deze cursus wordt de basis gelegd van de samenwerking tussen de pup en zijn eigenaar (geleider). We trainen hier alleen met beloningen. Verder leren de pups onderling sociaal gedrag aan. Hiervoor spelen ze in het eerste deel van de les met elkaar.

Gehoorzaamheid
In deze cursus(en) wordt gewerkt aan de opvoeding van de hond welke ouder dan 6 maanden is. Ook wordt hier getraind voor het aanleren van oefeningen. De nadruk bij deze cursus is dus wel het opvoeden van uw hond.

Obidience
Bij deze cursus(en) wordt met belonen gewenst gedrag bevorderd. Het gaat hier over volgen, wendingen zit af over of onder hindernissen heen/door lopen. Het belonen van uw hond doet u o.a. met voer en/of stem en/of spel.

Mondioring
Mondioring ( manwerk appel en speuren ) trainen wij in onderling verband. Wij trainen niet voor externe wedstrijden en examens. Wel houden wij ons aan het landelijke reglement. Mondioring is een training waarbij trainen en opvoeding samenkomt. Goede samenwerking tussen geleider en hond zijn essentieel. Omdat bij een examen en wedstrijd het parcours op de dag zelf pas vast gesteld wordt is het noodzakelijk dat de hond onder alle omstandigheden zijn werk laat zien.

Kind en hond
Hier wordt in kleine groepen gewerkt. De kinderen leren onder deskundige begeleiding hoe zij het beste met hun hond om kunnen gaan. Op speelse wijze wordt voor de kinderen duidelijk hoe zij op de gedragingen van hun hond het beste kunnen reageren. Samen zullen ze als maatjes gaan trainen.

Africhting van de individuele hond en oplossen probleem gedrag
Waar wij ook in gespecialiseerd zijn is het oplossen van probleem gedrag of afleren/ombuigen van ongewenst gedrag. Dit gebeurt 1 op 1 of in kleine groepjes

Toelichting

Wij beoefenen al vanaf 1973 de hondensport. Verder volgen onze instructeurs regelmatig opleidingen in zoveel mogelijk disciplines. Hierdoor zijn wij breed geschoold door ervaring en opleiding. Verder analyseren wij al het gedrag van de honden zowel bij hun eigenaar als onderling. Zo kunnen we eventueel probleemgedrag goed benoemen en kunnen we het natuurlijk gedrag onderling laten zien.

Hierdoor hebben wij een breed scala aan mogelijkheden. Dit heeft er mede toe geleid dat wij gezien de ervaringen met alle methoden gekozen hebben voor een hond-vriendelijke en vooral een voor de hond duidelijke methode.

Dit noemen wij de methode van belonen en corrigeren waarbij  de nadruk op het belonen ligt.

Elke hond heeft zijn eigen aanpak nodig en elke eigenaar heeft zijn eigen voorkeuren. Wij houden daar rekening mee en bieden u een diversiteit aan trainingsmethoden aan. Daarbij staat het belonen van de hond centraal.
De instructeur bekijkt samen met u welke methode het beste bij u en uw hond past.

Alle cursussen voor volwassen honden vangen aan na een examendag. Voor data van examens zie onze jaarplanning.

Voor volwassen honden welke tussentijds instromen hebben we een speciale instrommgroep. In deze groep kunt u direct instromen.

Pups kunnen direct in de puppy groep instromen

De cursussen nogmaals op een rij:

  1. Agility
  2. Puppy
  3. Gehoorzaamheid
  4. Rally Obidience
  5. Mondioring
  6. Kind en hond
  7. Africhting van de individuele hond en oplossen probleem gedrag