Beleid coronavirus V-9A 14-10-2020

Het beleid van de GHSV Harderwijk e.o. m.b.t. het coronavirus is:

Het bestuur volgt de maatregelen van de rijksoverheid op.
Klik hier voor de laatste regelgeving van de overheid m.b.t. het coronavirus.

Om ons aan de regelgeving te kunnen houden hebben wij een corona protocol opgesteld. Wij verzoeken u deze goed door te lezen en vervolgens na te leven.

Uiteraard is de belangrijkste reden om de regelgeving na te leven dat wij allen verantwoordelijk zijn voor ons eigen en elkanders gezondheid in deze tijd. Maar toch willen wij opmerken dat indien wij als vereniging en/of onze leden de regelgeving niet goed naleven onze vereniging (tijdelijk) gesloten worden en daarnaast een hoge boete opgelegd krijgen.

omdat verenigingen voor het uitvoeren van hun primaire doel uitzondering zijn mogen wij onder voorwaarde van een maximum aantal personen die trainen. Die middel van onze al bestaande presentie registratie kunnen wij ons hier prima aan houden.

Als aanvulling op het onderstaand protocol

  • Toeschouwers zijn niet toegestaan. De ouders van de kind hond cursussen zijn ondersteuners dus die moeten wel mee trainen.
  • De lessen zijn nog maar 45 minuten. De pauze met theorie vervalt hierdoor.
  • Direct na de les dienen alle deelnemers het terrein direct te verlaten.
  • Deelnemers mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de lessen het terrein betreden en dienen direct door te lopen het trainingsveld op.
  • Ons clubhuis is gesloten.
  • De toiletten zijn wel bruikbaar mits aan de aangegeven looproute en de overige regelingen voldaan wordt.

Deze regels zijn als toevoeging op onderstaand document. Dit document wordt voor zaterdag 17-10 aangepast

Hou deze site en uw mail in de gaten.